недеља, 28. маја 2023

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – Краљево


image_pdfimage_print

БУЏЕТ ГРАДА КРАЉЕВА 

Из средстава буџета града Краљева финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години:

1. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Документација за преглед:

Буџет града Краљева за Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 2018.

Буџет града Краљева за Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 2018.

 

Систем енергетског менаџмента на локалном нивоу

1. Енергетска ситуација града Краљева

Локални програм заштите животне средине са аспекта енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије обухвата области из биланса примарне енергије за које Град
има одговорност, сходно важећој регулативи, првенствено оне области које су у
надлежности Града према Закону о комуналним делатностима. То су, првенствено,
области даљинског грејања, јавног осветљења и енергетске ефикасности у јавним
зградама и установама.

Документација за преглед:

Енергетска ефикасност града Краљева

 


Broj pregleda: 130