четвртак, 1. децембра 2022

Заштита земљишта и биодиверзитета – Краљево


image_pdfimage_print

Заштита земљишта и биодиверзитета

1. Квалитет земљишта у граду Краљеву

 Површине земљишта насељених места у току времена покривају се разним отпадима животне и радне делатности. Ови отпаци формирају постепено вештачки слој који мења
првобитне облике земљишта па и састава.

Документација за преглед:

Квалитет земљишта у граду Краљеву

Квалитет земљишта у граду Краљеву

2. Природа и биодиверзитет

Јединица локалне самоуправе, у складу са својим специфичностима и Стратегијом
заштите природе и природних вредности Републике Србије, доноси десетогодишњи
програм заштите природе.

Природа и биодиверзитет у граду Краљеву


Broj pregleda: 102