четвртак, 27. јануара 2022

Превенција и едукација за поступање Цивилне заштите у ванредним ситуацијама – Врњачка Бања


image_pdfimage_print

Јединица Цивилне заштите опште намене општине Врњачка Бања

Јединица опште намене се образује као привремени састав од добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања.

Документација за преглед:

Јединица цивилне заштите опште намене општине Врњачка Бања

Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда за територију општине Врњачка Бања

Документација за преглед:

Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда за територију општине Врњачка Бања

Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама

Документација за преглед:

Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама


Broj pregleda: 48