среда, 20. октобра 2021

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – Врњачка Бања


image_pdfimage_print

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Из средстава буџета општине Врњачка Бања финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години:

1. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Документација за преглед:

Буџет oпштине Врњачка Бања за Енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије 2018.

 

Препоруке за штедњу енергије,енергетску ефикасност објеката и коришћење обновљивих извора енергије општине Врњачка Бања

Генералним планом Врњачке Бање, као основно енергетско гориво предвиђен је земни гас, тако да је обезбеђен прикључак на гасоводну мрежу Србије.

Документација за преглед:

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије у општини Врњачка Бања


Broj pregleda: 42