четвртак, 1. децембра 2022

Третмани и збрињавање комуналног отпада – Краљево


image_pdfimage_print

Третмани и збрињавање комуналног отпад

1. Управљања отпадом у граду Краљеву

На територији града Краљева није адекватно решено управљање отпадом. Не постоји систем интегралног управљања отпадом на територији града, па је неопходно утврдити приоритете и механизме решавања оваквог стања који ће, дугорочно гледано, омогућити приближавање града Краљева европским стандардима у поступању са отпадом.

Документација за преглед:

Управљање отпадом у граду Краљеву

2. Мониторинг отпада

На депонији у Краљеву се редовно врши мерење количине, утврђивање врсте и порекла
отпада.

Документација за преглед:

Мониторинг отпада


Broj pregleda: 122