четвртак, 1. децембра 2022

Превенција и едукација за поступање Цивилне заштите у ванредним ситуацијама – Краљево


image_pdfimage_print

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града Краљева

Документација за преглед:

Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа за територију града Краљева

Дугорочни план развоја и програмирања система заштите и спасавања на територији града       Краљева за период 2016-2025. год.

Документација за преглед:

Дугорочни план развоја и програмирања система заштите и спасавања

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Краљева

Документација за преглед:

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Краљева

Одлука о образовању градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева

Документација за преглед:

Одлука о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева

Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама

Документација за преглед:

Одлука о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама 

План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева

Документација за преглед:

План рада Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева

Пословник о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева

Документација за преглед:

Пословник о раду Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Краљева

ВРЕМЕНСКЕ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ

1.1. Велика количина падавина

Велика количина падавина је опасна екстремна временска појава која може проузроковати
значајне штете у економији и екологији, на критичној инфраструктури и угрозити живот и
здравље људи и животиња.

Документација за преглед:

Велика количина падавина

1.2. Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда за територију града Краљева

Документација за преглед:

Оперативни план одбране од поплава за водотокове II реда за територију града Краљева за 2018.

2. Олујни ветар

Олујни ветар, као метеоролошка опасност, угрожава производњу, а посебно снабдевање
електричном енергијом, због честих кварова или хаварија на електродистрибутивном систему.
У случају јаких удара ветра, може доћи до кидања жица или падања бандера и електричних
стубова.

Документација за преглед:

Олујни ветар

3. Мећава, снежни наноси, поледице и хладни талас

Документација за преглед:

Мећава, снежни наноси, поледице и хладни талас

4. Град

Град се најчешће јавља при временским ситуацијама када у атмосфери постоје услови за развој
олујно-грмљавинских облака (непогода). Синоптичка и статистичка анализа олујно
грмљавинских непогода указује да се оне најчешће јављају при интензивним продорима
хладног ваздуха, када постоји велика енергија нестабилности ваздушне масе и довољно влаге, у
предњој страни циклонске циркулације, а ређе унутар једне ваздушне масе.

Документација за преглед:

Град

5. Извештај о резултатима и активностима  Републичког сеизмолошког завода после земљотреса у Краљеву 03.11.2010.

Документација за преглед:

Земљотрес у Краљеву

Поступци система заштите и спасавања на територији града Краљева у случајевима метеоаларма

Документација за преглед:

Поступци система заштите и спасавања на територији града Краљева у случајевима метеоаларма

Правилник о начину и условима коришћења Дома Градске управе града Краљева

Документација за преглед:

Правилник о начину и условима коришћења Дома Градске управе града Краљева

Решење о образовању комисије за процену штете и потреба након елментарних и других непогода 

Документација за преглед:

Решење о образовању комисије за процену штете и потреба након елментарних и других непогода 

Решења о попуни јединица цивилне заштите опште намене 

Документација за преглед:

Решења о попуни јединица цивилне заштите опште намене

Протокол о сарадњи градова и општина у сливу Западне Мораве

Документација за преглед:

Протокол о сарадњи градова и општина у сливу Западне Мораве

      

 

 


Broj pregleda: 89