четвртак, 27. јануара 2022

Заштита ваздуха и вода – Врњачка Бања


image_pdfimage_print

Заштита ваздуха и вода

1. Квалитет ваздуха

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха општине Врњачка Бања

2. Квалитет вода

Високи квалитет воде за пиће, подземних вода и изворишта, а самим тим и вода у водоносном слоју, површинских и стајаћих вода је примарни
задатак општине Врњачка Бања која као основну привредну делатност има туризам и здравствено‐медицинске услуге базиране на лековитим и
здравственим карактеристикама минералних и топлих извора.

Документација за преглед:

Квалитет вода општине Врњачка Бања


Broj pregleda: 60