четвртак, 1. децембра 2022

Систем енергетског менаџмента на локалном нивоу – Краљево


image_pdfimage_print

1. Енергетска ситуација града Краљева

Локални програм заштите животне средине са аспекта енергетске ефикасности и
обновљивих извора енергије обухвата области из биланса примарне енергије за које Град
има одговорност, сходно важећој регулативи, првенствено оне области које су у
надлежности Града према Закону о комуналним делатностима. То су, првенствено,
области даљинског грејања, јавног осветљења и енергетске ефикасности у јавним
зградама и установама.

Документација за преглед:

Енергетска ефикасност града Краљева


Broj pregleda: 89