четвртак, 21. септембра 2023

Заштита ваздуха и вода – Рашка


image_pdfimage_print

Заштита ваздуха и вода

1. Заштита ваздуха у општини Рашка

Заштита ваздуха у општини Рашка

2. Постојеће стање квалитета ваздуха на територији општине Рашка

Ваздух на подручју општине Рашка загађује саобраћај дуж оптерећених саобраћајних и железничких праваца, у уским кланцима где се загађење здржава, емисијом загађујућих материја у грејној сезони сагоревањем угља и течног горива (посебно у туристичком центру на Копаонику) као и из индивидуалних ложишта, са каменолома и несанираних површинских копова, сметлишта, као и од загађујућих материја које долазе из разних загађивача са Косова (то се највише осећа на Копаонику) – из рафинерије олова Трепча, термоелектране Обилић и топионице Фероникл.

Документација за преглед:

Постојеће стање квалитета ваздуха на територији општине Рашка

2. Стање воде (површинске и подземне)

Воде на територији општине Рашка су угрожене спирањем са површина или директним уливањем загађених вода различитог типа у водотоке на територији општине. Отпадне загађене воде могу бити пореклом од великих индустријских загађивача, рудника, воде из домаћинства, комуналне отпадне воде.

Документација за преглед:

Стање воде општине Рашке

Стање вода-површинских и подземних

3. Заштита вода у општини Рашка

Заштита вода у општини Рашка


Broj pregleda: 206