четвртак, 21. септембра 2023

Заштита животне средине – Врњачка Бања


image_pdfimage_print

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Из средстава буџета општине Врњачка Бања финансираће се расходи и издаци према програмској класификацији у 2018. години:

1. Заштита животне средине

Документација за преглед:

Буџет општине Врњачка Бања за Заштиту животне средине 2018.

Буџет општине Врњачка Бања за Заштиту животне средине 2018.

 

1.  Заштита ваздуха и вода

1. Квалитет ваздуха

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха општине Врњачка Бања

2. Квалитет вода

Високи квалитет воде за пиће, подземних вода и изворишта, а самим тим и вода у водоносном слоју, површинских и стајаћих вода је примарни
задатак општине Врњачка Бања која као основну привредну делатност има туризам и здравствено‐медицинске услуге базиране на лековитим и
здравственим карактеристикама минералних и топлих извора.

Документација за преглед:

Квалитет вода општине Врњачка Бања

2. Заштита земљишта и биодиверзитета

1.  Заштита земљишта

Документација за преглед

Заштита земљишта

2.  Квалитет земљишта

Документација за преглед:

Kвалитет земљишта општине Врњачка Бања

3. Третмани и збрињавање комуналног отпада

1. Управљање отпадом

Документација за преглед:

Управљање отпадом

2. Комунални отпад

Документација за преглед:

Комунални отпад

4. Третмани отпадних вода

1. Отпадне воде

Документација за преглед:

Отпадне воде


Broj pregleda: 167