недеља, 2. октобра 2022

Климатске промене – мапирање узрочника и превенција у локалним самоуправама – Краљево


image_pdfimage_print

Климатске промене

Климатске промене у Локалном програму заштите животне средине града Краљева
могу се посматрати кроз два аспекта:
а) град Краљево као произвођач гасова са ефектом стаклене баште и мере за које се
могу (и требају) предузети како би се овај утицај смањио. Ове мере се у највећем
поклапају са мерама енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора
енергије
б) утицај климатских промена на животну средину и квалитет живота у граду Краљеву
и мере које треба предузети како би се овај утицај смањио на најмању могућу меру

Документација за преглед:

Kлиматске промене града Краљева


Broj pregleda: 94