четвртак, 1. децембра 2022

Третмани отпадних вода – Краљево


image_pdfimage_print

Третмани отпадних вода

1. Стратегија одвођења и третмана отпадних вода града Краљева

Одељење за инспекцијске послове-Одсек за заштиту животне средине у Општинској управи Краљево је почетком 2007.године аплицирало пројектни предлог „Израда стратегије одвођења и третмана отпадних вода општине Краљево“.

Документација за преглед:

Стратегија одвођења и третмана отпадних вода у граду Краљеву

2.  Прикупљање и пречишћавање отпадних вода

Територијални распоред, конфигурација терена, локација појединих насеља, степен
урбанизације и њихова разуђеност, определили су поједина решења евакуације њихових
отпадних вода.

Документација за преглед:

Прикупљање и пречишћавање отпадних вода у граду Краљеву


Broj pregleda: 97