четвртак, 30. марта 2023

Третмани и збрињавање комуналног отпада – Рашка


image_pdfimage_print

Третмани и збрињавање комуналног отпада

1. Отпад се на територији општине углавном третира на небезбедан и несанитаран начин

Документација за преглед:

Управљање отпадом

2. Управљање отпадом поверено је Јавном комуналном предузећу „Рашка“ које осим за подручја града, односи отпад и из приградских насеља Супње, Власово и Миснопоље.

Документација за преглед:

Управљање отпадом општине Рашка

Управљање отпадом општине Рашка

3. Заштита животне средине у сектору управљања отпадом

Планско управљање комуналним отпадом на територији општине Рашка је засновано на избору концепта евакуације отпада, сагласно смерницама Националне стратегије управљања отпадом, у циљу спречавања деградације животне средине, здравља становништва и свих корисника простора, пејзажних вредности, форланда реке Ибра и осталих водотокова, спречавање неповољних утицаја на микроклиматске и еколошке услове подручја.

Документација за преглед:

Заштита животне средине у сектору управљања отпадом


Broj pregleda: 142