четвртак, 21. септембра 2023

Третмани отпадних вода – Рашка


image_pdfimage_print

Третмани отпадних вода

1. Постројење за пречишћавање отпадних вода

Планирани пројекат представља изградњу продужетка главног колектора комуналних отпадних вода градскод дела Рашке од постојећег испуста у реку Ибар до постројења за прераду отпадних вода у Раватима као и самог постројења. Дужина новоизграђеног колектора је 2.500 м, ø600 мм, а капацитет 37 л/с.

Документација за преглед:

Постројење за пречишћаваењ отпадних вода

2. Одвођење отпадних вода

Систем за одвођење отпадних вода Рашке и Баљевца је сепаратан

Документација за преглед:

Одвођење отпадних вода


Broj pregleda: 171