недеља, 2. октобра 2022

Заштита ваздуха и вода – Нови Пазар


image_pdfimage_print

Заштита ваздуха и вода

1. Извештај о мерењу квалитета ваздуха у Новом Пазару

Предмет испитивања је квалитет (мониторинг) амбијенталног ваздуха на територији града Новог Пазара.

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха у Новом Пазару

2. Извештај о испитивању квалитета површинских вода  на територији града Новог Пазара

Основ за испитивање квалитета површинских вода је Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање.

Документација за преглед:

Извештај о испитивању квалитета површинских вода града Новог Пазара


Broj pregleda: 87