четвртак, 1. децембра 2022

Заштита земљишта и биодиверзитета – Рашка


image_pdfimage_print

Заштита земљишта и биодиверзитета

1. Заштита биодиврзитета

Сагледавајући природну разноврсност општине Рашка, у првом реду НП Копаоник и Парка природе Голија, може се рећи да је овај простор центар ендемизма и флористичког диверзитета у Србији и на Балкану.

Документација за преглед:

Заштита биодиверзитета

Заштита биодиверзитета

2.  Заштита животне средине у сектору заштите природних добара, биодиверзитета и предела

Документација за преглед:

Заштита животне средине у сектору заштите природних добара, биодиверзитета и предела

3. Постојеће стање квалитета земљишта на територији општине Рашка

Документација за преглед:

Постојеће стање квалитета земљишта на територији општине Рашка

4. Заштита земљишта

Земљиште које се на планском подручју штити од загађења и деградације обухвата: хемијске (органско – неорганске) и физичко загађење – деструкција. Узрок загађења треба тражити у претераној примени хемијских средстава у пољопривреди (посебно долина Ибра) и неадекватној санитацији целе општине.

Документација за преглед:

Заштита земљишта у општини Рашка


Broj pregleda: 128