четвртак, 1. децембра 2022

Превенција и едукација за поступање Цивилне заштите у ванредним ситуацијама


image_pdfimage_print

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

Документација за преглед:

Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације

Документација за преглед:

Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа 

Документација за преглед:

Уредба о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа 

Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите

Документација за преглед:

Правилник о обучавању, наставним плановима и програмима и нормативима наставних средстава и опреме за обучавање припадника цивилне заштите

Закон о добровољном ватрогаству

Документација за преглед:

Закон о добровољном ватрогаству

Цивилна одбрана Републике Србије

Питање безбедности становништва је прворазредно питање сваке државе, актуелно је у сваком добу, у сваком систему и у свим сферама људске делатности.

Документација за преглед:

Цивилна одбрана Републике Србије

Методологија за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Документација за преглед:

Методологија за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Акциони план за спровођење Националног програма управљања ризиком од елементарних непогода (2017-2020)

Документација за преглед:

Акциони план за спровођење Националног програма управљања ризиком од елементарних непогода (2017-2020)

Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода

Документација за преглед:

Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода

Закон о обнови након елементарних и других непогода

Документација за преглед:

Закон о обнови након елементарних и других непогода