четвртак, 30. марта 2023

Превенција и едукација за поступање Цивилне заштите у ванредним ситуацијама – Нови Пазар


image_pdfimage_print

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Новог Пазара

Овом Одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији града Новог Пазара, дужности градских органа у заштити и спасавању и изради Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; образовање штаба за ванредне ситуације; формирање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединица цивилне заштите опште намене; одређивање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање; финансирање и друга питања из области цивилне заштите.

Документација за преглед:

Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Новог Пазара


Broj pregleda: 107