недеља, 2. октобра 2022

Климатске промене – мапирање узрочника и превенција у локалним самоуправама


image_pdfimage_print

 Закон о климатским променама 

Овим законом уређује се систем за ограничење емисија гасова са ефектом стаклене баште, и за прилагођавање на измењене климатске услове.

Документација за преглед:

Закон о климатским променама

 

 Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну конвенцију УН о промени климе

Документација за преглед:

Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну конвенцију UN о промени климе

 

Оквирна конвенција УН о промени климе

Документација за преглед:

Оквирна конвенција УН о промени климе

 

Намеравани национално одређени доприноси смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште на глобалном нивоу

Документација за преглед:

Намеравани национално одређени доприноси смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште на глобалном нивоу