недеља, 2. октобра 2022

Заштита ваздуха и вода – Краљево


image_pdfimage_print

Заштита ваздуха и вода

1. Квалитет ваздуха у граду Краљеву

Главне изворе загађења ваздуха у граду Краљеву чине продукти сагоревања горива у домаћинствима, индустрији, топланама, индивидуалним котларницама, затим саобраћај,
грађевинска делатност, неодговарајуће складиштење сировина, депоније смећа, као и степен јавне хигијене у граду.

Документација за преглед:

Квалитет ваздуха у граду Краљеву

Квалитет ваздуха у граду Краљеву

2.  Мониторинг ваздуха

Град Краљево континуирано врши мониторинг ваздуха од 1995. године.
Мониторинг квалитета ваздуха на територији града Краљева омогућава државна и
локална мрежа. Државну мрежу чини једна станица за аутоматско мерење квалитета
ваздуха. Tа станица је инсталирана у парку код железничке станице.

Документација за преглед:

Мониторинг ваздуха града Краљева

3. Мониторинг квалитета површинских вода

Град Краљево се снабдева водом за пиће са четири локална изворишта ЈКП “Водовод” Краљево.  Квалитет воде за пиће контролише и прати Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље Краљево.

Документација за преглед:

Мониторинг квалитета површинских вода


Broj pregleda: 106