среда, 20. октобра 2021

Glas građana Kraljeva za čistiji vazduh!


image_pdfimage_print

Danas su članovi udruženja građana „Kraljevački razvojni  centar“ i „Novi Put“ organizovali  akciju deljenja info-letka, neposredno  na gradskim ulicama i insertacijom u poštanske sandučiće želeći da i na taj način građanima ukažu na problem zagađenog vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Jer,Kraljevo pripada grupi gradova u Srbiji koji imaju ozbiljan, višegodišnji problem kvaiteta vazduha tokom grejne sezone.To se manifestuje na različite načine ali najuočljivije o tome svedoči podatak  da  zagađenost vazduha PM 10 česticama u Kraljevu zna da bude i do sedam puta veća od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou. Ili da vazduh  bude zagađen  čak 107 dana, kao  u 2020. godini,  sa koncentracijom PM 10 čestica većim od od dozvoljenih 50 µg/m3 na dnevnom nivou.

„Problem kvaliteta vazduha po svom obimu i složenosti uzroka koji ga stvaraju traži sistemski pristup i sistemska rešenja na nacionalnom i lokalnom nivou. Ta rešenja treba da su uobličena u dokumentima  javnih politika države i lokalnih samouprava. Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva treba da bude „krovni“ izraz  javnih politika grada, zbir svih mera i aktivnost, sektorski raspoređenih, čijim preduzimanjem će se smanjiti zagađenje vazduha tokom grejne sezone. Kraljevo ,na žalost,još uvek nema taj dokument.

Njegovo usvajane traje nedopsutivo dugo a  javnost nije bila ,na pravi način, uključena u pripremu izrade Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva“, rekao je danas na Trgu Srpskih ratnika Zoran Nikolić ,predsednik UG „Kraljevački razvojni centar“ i dodao: „Info letak je samo jedan od načina i jedan alat  kojim želimo da građane Kraljeva sada, na kraju grejne sezone,podsetimo na problem zagađenog vazduha. Da ga ne zaborave sa prvim lepim danima jer će nam se on,bez sumnje,vratiti već u oktobru. Još je važnije a to i jeste naš cilj da građane potsaknemo na aktivnije učešće u procesima definisanja lokalnih politika grada koje se tiču sektora životne sredine, posebno kvaliteta vazduha. Da jednostavno rečeno sa više volje koriste svoj glas i svoje  pravo   i zahtevaju da odbornici Skupštine grada usvoje Plan kvaliteta vazduha grada Kraljeva.

Građani su ti koji , s pravom, traže  uključivanje predstavnika naučnih i strukovnih organizacija i civilnog sektora u sve faze  koje će predhoditi usvajanju ovako važnog dokumenta javne politike grada“.

Današnja akcija je samo jedna od aktivnosti koje udruženje građana „Kraljevački razvojni centar“  sprovodi u okviru projekta  „Zajedničkim delovanjem do čistijeg vazduha“,u partnerstvu sa UG „Novi put“ ,uz pomoć Beogradske otvorene škole.


Broj pregleda: 64