субота, 25. септембра 2021

Zasad sećanja


image_pdfimage_print

Osnovna škola „Milun Ivanović“ sa Ušća bila je danas domaćin akcije organizovane u znak sećanja na masovno pošumljavanje Ibarske klisure u periodu od 1980. do 1990. godine kada je,dobrovoljnim omladinskim radom,pošumljeno bez malo 7.500 hektara goleti i , sa  oko 12 milona zasađenih sadnica četinara, trajno imenjen pejsaž ovog kraja.

Akciju  simboličnog sađenja 40 tuja u dvorištu škole nazvanu „Zasad sećanja“, ispred objeka u kome je, tokom decenije trajanja akcije „ORA Ibar“, boravilo preko 7.000   brigadira, organizovanih u 166 brigada  iz svih krajeva ondašnje Jugoslavije, organizovalo je ,.uz pomoć nekolicine lokalnih privrednika,udruženje građana „Novi  Put“ iz Kraljeva.

Akteri današnje akcije na Ušću saglasni su u oceni da mlade ljude danas treba podsticati, ohrabrivati  i podržavti da se bave pošumljavanjem kao jednom od mera u borbi protiv klimatskih promena ,sa konceptom organizovanja takvih  aktivnosti primerenim  sadašnjim društvenim i ekonomskim prilikama.

U Srbiji koja raspolaže sa oko 2.250.000 hektara pod šumama, površina koja se pošumi  na godišnjem nivou, spala  je  ispod 2.000 hektara, a osamdesetih godina  pošumljavalo se   oko 10.000 hektara.Država Srbija raspolaže sa oko 70.000 hektara površina pogodnih za pošumljavanje i kada bi se to sve pošumilo procenat pošumljenosti bi se povećao za samo 0,1 odsto.

Više je nego jasno da se, ako želimo dosegnuti postavljene ciljeve u pošumljavanju, treba okrenuti traganju za raznim modelima državne podrške privatnim vlasnicima da pošumljavaju uz stručni nadzor i kontrolu.

To, u svakom slučaju podrazumeva,bar kada su u pitanju površine u javnoj svojini, snažnu podršku šumarske struke i države.

Sa članovima ovog udruženja i  predsednikom Upravnog odbora Jovanom Nešovićem, učenicima sedimih razreda, direktorkom  škole Silvanom Cincović i profesorkom Vesnom Tošić  danas su bili i  Dragutin Bogojević-Bokče, komadant ORA Ibar 1983 godine, Sreten Jovanović predsednik  Udruženja učesnika  Omladinskih radnih akcija i volontera Srbije,Zoran Nikolić predsednik omladine 1981 godine u vreme prve Savezne omladinske akcije  na Ušću i Milun Jovanović predsednik Skupštine udruženja građana „Udruženje akcijaša Ibar Kraljevo“ koje neguje akcijaške tradicije.


Broj pregleda: 55